เกษตรแฮปปี้

เกษตรแฮปปี้ ” คือ ร้านค้าขายสินค้าช่วยทำเกษตรครบวงจร ซึ่งสืบทอดจากรุ่นคุณพ่อซึ่งสร้างร้านนี้ในนาม “บริการเกษตร” หน้าร้านตั้งอยู่ที่ 173 หมู่ที่ 19 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดมานานกว่า 32 ปี เราได้นำมาปรับเปลี่ยน เป็นร้านค้าออนไลน์ อยากให้ทุกท่านได้มีความรู้ในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ร้านเราส่งสินค้าช่วยทำเกษตรทุกรูปแบบ เพื่อเกษตรกร ได้ทำเกษตรอย่างราบรื่น และมีความสุข เราอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ทั้งเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม เป็นการทำเกษตรในเชิงบวก ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งการทำเกษตร เราสามารถประยุกต์ได้อย่างไร้ขอบเขต แต่ต้องให้ธรรมชาติดำรงอยู่ได้ด้วย และเราจะอยู่กับวิธีชีวิตเรียบง่าย ประหยัด และสุขภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะ 

i am พลอย

“ความสุข พื้นฐานแห่งชีวิต สีเขียว และธรรมชาติ 

จุดเริ่มต้นทุกสรรพสิ่ง ชวนสร้างสังคมสีเขียว อย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ”